Úřady práce poskytly od roku 2016 zhruba 1160 dávek na kauci za byt

Úřady práce poskytly od roku 2016 zhruba 1160 dávek na kauci za byt

Agentura zahájila svou činnost v březnu 2008. Funguje jako jeden z odborů úřadu vlády. Zaměřuje se na boj s chudobou. Loni spolupracovala se 60 obcemi, městy či mikroregiony, v nichž se nacházelo přes 230 takzvaných vyloučených lokalit. Podle analýzy, kterou si před několika lety nechalo vypracovat ministerstvo práce, chudinských ulic, domů, či čtvrtí v České republice přibývá.

poházené peníze

Zatímco v roce 2006 jich byly asi tři stovky, v roce 2014 kolem 600. Podle výroční zprávy o stavu romské menšiny za loňský rok v sociálním vyloučení žila polovina Romů, podle odhadů tedy asi 120 000 dětí a dospělých.

Agentura ve své zprávě uvádí, že minulý rok se zaměřovala hlavně na sociální bydlení, zvýšení kapacity krizového bydlení a služeb na pomoc potřebným či na systém obsazování obecních bytů. Dalšími tématy bylo sociální práce, vzdělání, zdraví či zaměstnávání.

Příspěvek získalo 475 domácností

S přidělováním dávky mimořádné okamžité pomoci na úhradu kauce počítá vlastní strategie boje proti sociálnímu vyloučení. Podle ní se od roku 2016 do roku 2020 má do běžných bytů z ubytoven a dalšího nestandardního bydlení přestěhovat 6000 domácností.
andrej babiš

Předloni úřady práce vyplatily 545 dávek mimořádné okamžité pomoci na zaplacení kauce. Celkem 265 dalších žádostí, ale zamítly. V loňském roce příspěvek dostalo 475 žadatelů, 222 z nich neuspělo. Tento rok zatím podle agentury dostalo peníze na kauci od státu 137 domácností, dalším 69 úředníci nevyhověli. V Praze mají nejvyšší počet vyplacených mimořádných dávek v ČR, v Moravském kraji je naopak nejvyšší počet zamítnutých žádostí.

Dávka na kauci může dosáhnout až dvojnásobku obvyklého nájemného v dané lokalitě. Před přidělením úřady hodnotí, jaké dávky a jak dlouho žadatel pobírá, kde žije nebo kolikrát se přestěhoval. Pokud v minulosti už žadatel peníze dostal a nyní o ni žádá znovu, hraje roli i to, proč mu nájem skončil.

Program na stavby bytů

Agentura účinnost dávek posuzovala, a to u 768 vyplacených příspěvků od počátku roku 2016 do loňského května. Podle zjištění si víc než čtyři pětiny žadatelů z ubytoven, které se díky mimořádné dávce na kauci a vybavení mohly přestěhovat do standardního bytu, bydlení po roce udržely. Téměř pětina se pak obešla bez dávek na bydlení.

Vláda Andreje Babiše se v programovém prohlášení zavázala, že připraví zákon o sociálním bydlení. V kapitole o bytové politice stojí, že norma bude řešit potřeby lidí v nouzi a na okraji společnosti, vytvoří tak podmínky pro obce a s nájemníky sociálních bytů budou pracovat sociální pracovníci.

Úřady práce poskytly od roku 2016 zhruba 1160 dávek na kauci za byt
Ohodnoťte příspěvek